De Baltimore album quilt, stamvader van de Amerikaanse quilt

Quilts worden al eeuwen gemaakt en er zijn wereldwijd veel interessante quiltvormen te vinden. Een quilttraditie die in Nederland niet zo bekend is, is de Baltimore album quilt. Het kenmerk van een Baltimore album quilt is dat deze is opgebouwd uit allemaal verschillende geappliqueerde blokken. Ieder quiltblok vertelt daarbij zijn eigen verhaal, waardoor een Baltimore quilt een hele persoonlijke quilt kan worden. Historisch gezien is de Baltimore album quilt bovendien een van de stamvaders van de hedendaagse quilttechniek.

Ontstaan
Baltimore, Maryland - kaartZoals de naam al zegt is deze quiltvorm ontstaan in de havenstad Baltimore in de staat Maryland in het noordoosten van de Verenigde Staten. Toen rond 1840 de industrialisatie op gang kwam verplaatste de productie van textiel zich naar de fabriek, waardoor de huisvrouw zich niet meer bezig hoefde te houden met het tijdrovende verven, spinnen en weven van textiel. Zij kreeg hierdoor meer vrije tijd om zich bezig te houden met complexere quiltvormen.
In die tijd was Baltimore een belangrijk handelscentrum, waardoor er, eerder dan elders in Amerika, veel machinaal vervaardigde, bedrukte stoffen uit Engeland beschikbaar kwamen. Delen van deze gedesigneerde stoffen werden gebruikt om deze, in een andere schikking, op de quiltblokken te appliqueren.
Bij de meest oorspronkelijke vorm van de Baltimore album quilt werd deze door een groep mensen gemaakt, waarbij iedere deelnemer één geappliqueerd blok met een persoonlijke boodschap aanleverde. De blokken werden vaak door de makers gesigneerd met een permanente, bruine inktsoort die kort daarvoor uitgevonden was. Deze album quilts werden bij bijzondere gelegenheden geschonken, bijvoorbeeld bij een jubileum of als afscheidscadeau wanneer iemand naar elders verhuisde. Men noemt ze daarom ook wel presentation quilts.

Baltimore album quilt, in februari 2006 verkocht voor $ 58.000

Baltimore album quilts werden gewaardeerd als waardevolle herinneringen en niet als gebruiksvoorwerp gebruikt, waardoor deze goed bewaard zijn gebleven en er nog vele in musea en privé-collecties te vinden zijn. Er zijn zo’n 300 originele Baltimore album quilts bekend. Originele Baltimore quilts komen nog maar zelden voor de handel beschikbaar, waardoor ze enorm kostbaar geworden zijn: op veilingen brengen ze meer dan $ 200.000 op.
Ondergang en wederopkomst
Baltimore album quilt uit 1846 (foto Northeast Auctions)De Baltimore album quilt kende slechts een korte bloeiperiode. De opkomst wordt ergens tussen 1840 en 1846 geschat. Toen in 1861 de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak ging de aandacht volledig hier naar toe en kwam men zo snel niet meer toe aan het maken van deze tijdrovende, want complexe, quilts. Als uiteindelijk na jaren de rust weerkeert pakt men het quilten wel weer op en maakt men nog steeds gebruik van blokken, maar deze worden nu met geometrisch patchwork ingevuld en voorzien van complexe quiltpatronen. De decoraties met hun oorsprong in Maryland en persoonlijke teksten en namen waren verdwenen.
Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg men weer belangstelling voor deze mooie vorm van quiltmaken. Studie naar deze quiltvorm door museumcuratoren en andere wetenschappers en tentoonstellingen van deze quilts trekken de aandacht van vele Amerikaanse quiltsters. Rond 2000 volgen ook enkele tentoonstellingen overzee. De auteurs Elly Sienkiewicz en Mimi Dietrich maken met hun boeken deze traditie toegankelijk voor het grote publiek.
In 1993 richten vier quiltsters de Baltimore Appliqué Society op met als doel antieke Baltimore quilts te bewaren voor het nageslacht, kennis te vergaren over deze quilttechniek en het appliceren en quilten in de traditie van Baltimore te promoten. De vereniging heeft inmiddels enkele honderden leden.
Ontwerp
Baltimore album quilt uit 1834 met diagonaal gegroepeerde blokkenEen Baltimore album quilt is opgebouwd uit blokken, welke bijna altijd in hetzelfde aantal horizontale als verticale rijen zijn samengebracht. Er komen echter ook Baltimore albums voor waarin de blokken diagonaal zijn gegroepeerd. De blokken zelf zijn meestal wit, versierd met eenvoudige quiltpatronen. De reden hiervoor is voor de hand liggend: op deze rustige achtergrond komen de complexe applicaties mooier uit.
De rijke applicaties werden vaak uitgevoerd in, tijdens de oorsprong, dure stoffen, waaronder chintz en moirézijde. Vaak zijn de quilts voorzien van gedetailleerde shashing (banden tussen de blokken). In sommige blokken komt men ook decoraties tegen in verschillende soorten vrijborduurwerk. Omdat dit oorspronkelijk herinneringsquilts zijn waren er vaak blokken met gebeurtenissen uit het leven van de ontvanger of uit die tijd opgenomen. Andere, veel voorkomende elementen zijn bloemen, manden, vogels, vlinders, landschappen, gebouwen en patriottische symbolen.
Baltimore album quilt uit 1851De applicaties van de Baltimore quilts zijn beïnvloed door twee tradities die samenvallen met de twee toenmalige bevolkingsgroepen in Baltimore: bewoners van oorspronkelijk Engelse afkomst en Duitse emigranten. De bevolking van Baltimore was destijds ongeveer gelijk verdeeld over deze twee groepen.
Veel Amerikaanse quilt- en applicatiepatronen vinden hun oorsprong in de Duitse papierkniptraditie, die meegebracht werd door zich in Maryland en het aangrenzende Pennsylvania vestigende Duitse emigranten. Zij worden ook verantwoordelijk geacht voor het idee om met deze techniek quiltblokken te appliqueren en allemaal verschillende quiltblokken in een quilt op te nemen.
Complex uitgevoerd blok uit een Baltimore album quilt (klik voor vergroting)Van Engelse zijde werd de applicatietechniek beïnvloed door brodérie perse, een techniek waarbij met knoopsgatensteek de kostbare stukjes geïmporteerde chintz op een ondergrond werd vastgezet. De Engelsen waren bovendien zeer vaardig in andere borduurtechnieken, waardoor sommige blokken rijkelijk van borduurwerk zijn voorzien.
Thema’s
Quiltblok uit een Baltimore quilt, gemaakt voor William HarrisonDe thema’s die gebruikt werden voor de Baltimore quilts werden natuurlijk sterk beïnvloed door de persoon aan wie de quilt werd geschonken. Dat konden zijn:
  • Een dominee, wanneer hij naar een andere gemeente vertrok.
  • Een bruid, als huwelijkscadeau. Onderwerpen uit het verleden en de toekomst van de bruid worden afgebeeld, bijvoorbeeld het huis waarin zij gaat wonen.
  • Een jongeman, wanneer hij 21 werd (dit worden vaak freedom quilts of presentation quilts genoemd). Hier komen in veel gevallen patriottische motieven in voor.
  • Politieke personen. In de quilt kon een voorkeur voor een kandidaat in een verkiezing worden getoond of het kon een eerbewijs zijn aan een oorlogsheld.
  • Er is zelfs een quilt bekend die is gemaakt voor een industrieel die op sterven lag, de ‘Lily death watch quilt’.Baltimore presentation quilt - replica van een origineel uit 1849
Opvallend is dat veel applicatie-ontwerpen regelmatig terugkeren in de originele Baltimore quilts. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste ontwerpen afkomstig zijn van slechts drie ontwerpsters, waarvan er slechts één bij naam bekend is: Mary Simon.
Baltimore album quilt - quiltblokHeel duidelijk is de Baltimore album quilt een van de eerste quiltvormen die niet puur voor nuttige doeleinden is gemaakt, maar ook een recreatieve en sociale functie had. Het met moderne productietechnieken maken van gedesigneerde stoffen heeft de ontwikkeling van deze quiltvorm mogelijk gemaakt en bevorderd. Toen de aandacht van de Amerikanen kort na de opkomst van de Baltimore quilt afgeleid werd door zaken rond leven en dood – in verband met de Amerikaanse Burgeroorlog – verdween deze traditie even snel als dat zij opkwam. De hernieuwde belangstelling voor deze quiltvorm in recente tijden zorgde ervoor dat er nu weer Baltimore album quilts worden gemaakt, en niet alleen in Maryland.
Meer informatie Baltimore quilt, verkocht in februari 2006 voor $ 58.000 - detail
Internet
Maryland Historical Society bezit de grootste collectie Baltimore album quilts
Baltimore Appliqué Society
Baltimore Museum of Art
Daughters of the American Revolution Museum
Marylou McDonald, the Baltimore Quilt Lady
Boeken
Baltimore quilt, verkocht in februari 2006 voor $ 58.000 - detailBaltimore Basics door Mimi Dietrich
Baltimore Elegance door Elly Sienkiewicz
Best of Baltimore Beauties, Part 2 door Elly Sienkiewicz
A Baltimore Album: 25 Applique Patterns door Marsha Radtke

 

Baltimore album quilt uit 1848

Aantal keren gelezen: 17932.

Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *